Jag känner att jag spelar för mycket vad kan jag göra?