Jag var mitt i en spelrunda och sparkades ut ur spelet, vad händer med min pågående spelrunda?